VIAȚA DE ASOCIAȚIE (38) VENITURILE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI (VIII)

Prezentăm, în continuarea articolului din numărul precedent și alte informații privind procedura restanțierilor.

f. înscrierea ipotecii în cartea funciară se face conform art. 80 (3) din lege, în următoarele condiții:

• la cererea președintelui asociației de proprietari;
• pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuție din care rezultă suma datorată cu titlu de restanță;
• după împlinirea termenului de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afișarea listei
g. radierea ipotecii imobiliare se face în următoarele condiții:
• la cererea președintelui asociației de proprietari sau a proprietarului;
• pe baza chitanței ori a altui înscris prin care asociația confirmă plata sumei datorate. (art. 80 (3) din lege)
h. responsabilitatea - este în obligația președintelui asociației de proprietari. 
i. termenul radierii ipotecii imobiliare este de cel mult 10 zile de la data la care suma datorată cu titlul de restanță a fost plătită de către proprietar. Pentru nerespectarea termenului de 10 zile, președintele răspunde pentru prejudiciile aduse proprietarului (directe sau indirecte). (art. 80 (4-5) din lege)
j. costurile publicității imobiliare - Operațiunile de publicitate imobiliară privitoare la ipoteca imobiliară legală și privilegiul general mobiliar sunt scutite de tarif sau taxă de timbru. (art. 80 (6) din lege)
k. rolul executorilor judecătorești - Executorii judecătorești sunt obligați conform art. 666 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură Civil, să înștiințeze, în scris, asociația de proprietari privind: 
• termenele de intervenție;
• posibilitatea intervenției în cursul executării silite pornite de un creditor împotriva debitorului, proprietar în condominiul în care este constituită respectiva asociație de proprietari. (art. 80 (7) din lege)
l. dreptul proprietarului - Proprietarul are dreptul, conform art. 81 din lege, de a contracta, cu o persoană fizică sau juridică autorizată, în nume și pe cheltuiala proprie expertize tehnice și/sau contabile privind proprietatea sa și/sau comună și cheltuielilor la asociația de proprietari.

Plata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari 
a. contul bancar al asociației - Fiecare asociație de proprietari este obligată să dețină un singur cont bancar; (art. 20 (1) din lege), iar datele sale de identificare „se comunică tuturor proprietarilor prin afișare la avizier, odată cu lista de plată a cheltuielilor asociației”. (art. 20 (2) din lege)
b. drepturi ale proprietarului privind modul de calcul al întreținerii - Proprietarii nemulțumiți de suma afișată pe lista de plată lunară au dreptul:
• să primească explicații cu privire la modul de calcul al întreținerii;
• să conteste, în scris, suma datoră în 10 zile de la afișarea listei de plată. 
Nici un proprietar nu poate leza dreptul celorlalți de a beneficia de facturarea individuală și/sau „să afecteze prestarea serviciului pentru întreg condominiul ca urmare a neachitării cotelor de contribuție ce îi revin la cheltuielile asociației de proprietari”. (art. 96 (7) din lege)
O prevedere importantă în lege privește interdicția întreruperii și/sau sistării furnizării serviciilor de utilități publice, la nivel de condominiu, ca urmare a neplății întreținerii de unul sau mai mulți proprietari. (art. 99 (3) din lege)
Conform aceluiași articol, 99 (3) din lege, furnizarea serviciilor comunitare de utilități publice se poate  întrerupe/sista temporar numai în cazul proprietarilor restanțieri.
Întreruperea va opera până la achitarea facturilor/sumelor restante, conform:
• contractului de furnizare/ prestare încheiat la nivel individual;
• convenției individuale de facturare încheiată între furnizor și proprietarii din condominii în calitate de consumatori individuali, anexate la contractul de furnizare sau/și prestare încheiat la nivelul asociației.
Debitele și înstrăinarea proprietății - Consecința neplății debitelor către asociație,  este că proprietarii nu pot înstrăina proprietatea decât după achitarea, la zi, a sumelor datorate ori preluarea lor, sub semnătură, de noul proprietar, fapt consemnat în actul notarial. În caz contrar actele întocmite sunt nule de drept nulitate ce poate fi cerută de părțile interesate.
Pentru cei interesați, le aducem la cunoștință faptul că Editura CDIP - București a lansat volumul I din lucrarea Cartea asociației de proprietari. Pentru detalii contactați editura la tel. 0771.785.577 
Marius Gheorghiu
Cei care doresc să ni se adreseze cu teme referitoare la specificul rubricii o pot face 
Adresa poștală: b-dul. N. Iorga nr. 35, bl. N1, parter, Iași
E-mail: redactie@ziaruldeiasi.ro; claudiu.raus@ziaruldeiasi.ro 

Comentarii

There are 0 comments for this article

Adauga comentariu

Adresa de email nu va fi publicata.