VIAȚA DE ASOCIAȚIE (43): Furnizorii de bunuri și servicii publice și private (IV)

Prezentăm, în continuarea articolului din numărul precedent și alte informații privind furnizorii de bunuri/ servicii.

Facturarea consumurilor

A. Temeiul legal al facturării - Conform art. 96 din lege, facturarea individuală se poate face, în baza:

a. contractului individual de furnizare/prestare a serviciilor încheiat cu fiecare proprietar. (art. 96 lit. b din lege)

b. convențiilor de facturare individuală, anexe la contractul de furnizare/prestare încheiat cu asociația de proprietari; (art. 96 (1) lit. a din lege) Facturarea individuală este permisă conform art. 96 (2) din lege, dacă determinarea consumului se face prin intermediul contoarelor supuse controlului metrologic, de la:

• branșamentele condominiului, în situația prevăzută la art. 95 lit. a) din lege „facturarea în comun la nivel de asociație de proprietari, reprezentând contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru întreg imobilul care se repartizează tuturor proprietarilor din condominiu, în conformitate cu regulile de repartizare stabilite prin Legea nr. 106/2018 și/sau prin legislația specifică serviciului de utilitate publică respectiv”;

• branșamentele proprietății individuale în situația prevăzută la art. 95 lit. b) din lege, „facturarea individuală la nivel de proprietar, reprezentând contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru fiecare unitate de proprietate imobiliară din condominiu”.

Facturile, emise către toți proprietarii din condominiu includ contravaloarea consumului repartizat proprietății individuale, cât și contravaloarea cotei-părți ce le revine din consumul comun. (art. 97 (3) din lege)

B. Modul de facturare - Ca mod de facturare, legea permite, în art. 95 din lege, ca aceasta să se facă:

a. facturare, în comun, la nivel de asociație, exprimată în contravaloarea serviciului furnizat, prestat pentru întreg imobilul, repartizat tuturor proprietarilor din condominiu;

b. facturarea, în cazul contractelor încheiate între furnizorii serviciilor de utilități publice și asociația de proprietari, în lipsa convențiilor individuale de facturare, asociația de proprietari repartizează facturile către proprietari prin lista de plată lunară, încasează și achită sumele reprezentând contravaloarea consumului facturat și înștiințează furnizorul cu privire la debitori. (art. 99 (2) din lege)

C. Facturarea individuală la nivel de proprietar - Facturarea individuală reprezentă contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru fiecare unitate de proprietate imobiliară din condominiu. Niciun proprietar nu poate să lezeze dreptul altui proprietar de a beneficia de facturarea individuală; (art. 96 (7) din lege)

D. Facturarea serviciilor de alimentare cu apă și energie termică

În baza contractelor deja încheiate între furnizorul de servicii de utilități publice și asociația de proprietari, cei doi pot încheia și convenții de facturare în care părțile sunt:

• furnizorul de servicii publice;

• asociația de proprietari;

• proprietarul individual.

Conform art. 97 (4) din lege, convențiile individuale de facturare a serviciului public de alimentare cu apă și cu energie termică se pot încheia, în următoarele cazuri:

• la propunerea furnizorului serviciilor de utilități publice, cu acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu;

• la solicitarea asociației de proprietari, în urma hotărârii adunării generale cu acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu. În acest caz, furnizorii serviciilor de utilități publice sunt obligați să dea curs solicitării asociației de proprietari, iar proprietarii suportă toate costurile suplimentare generate de facturarea individuală a respectivului serviciu. Costurile suplimentare se includ în facturile lunare individuale.

Pentru cei interesați, le aducem la cunoștință faptul că Editura CDIP - București a lansat volumul I din lucrarea Cartea asociației de proprietari. Pentru detalii contactați editura la tel. 0771.785.577.

Cei care doresc să ni se adreseze cu teme referitoare la specificul rubricii o pot face prin următoarele metode:

Adresa poștală: b-dul. N. Iorga nr. 35, bl. N1, parter, Iași
E-mail: redactie@ziaruldeiasi.ro; claudiu.raus@ziaruldeiasi.ro
 

Comentarii

There are 0 comments for this article

Adauga comentariu

Adresa de email nu va fi publicata.